Beleggingen

Het pensioenfonds wil zorgen voor een goed en betaalbaar pensioen, voor nu én later. Om dit te realiseren belegt het pensioenfonds de premies die worden ingelegd voor uw pensioen. Beleggen levert doorgaans namelijk meer op dan het geld op een spaarrekening zetten. Zo kan het pensioenfonds de pensioenen blijven betalen en zo mogelijk verhogen. Nu én in de toekomst. 

Het bestuur stelt het beleggingsbeleid vast. Hierbij krijgt het bestuur advies van de beleggingscommissie, waarin externe adviseurs deelnemen. In 2014 is besloten om het beleid te herzien. Dit is gedaan om het rendement op de beleggingen te verhogen. Het actieve beleggingsbeleid is toen vervangen door een “passief tenzij-beleid”. Passief beleggen betekent dat we beleggen in indexfondsen. Dat zijn ‘mandjes’ met verschillende aandelen en obligaties. We gaan dus in principe niet zelf op zoek naar individuele aandelen of obligaties waarvan wij verwachten dat die op korte termijn veel rendement kunnen opleveren. Deze passieve beleggingsstrategie is gericht op rendement op de lange termijn en het beperken van de transactiekosten. Met dit beleid hopen we een zo hoog mogelijk en verantwoord rendement te kunnen behalen, tegen zo laag mogelijke risico's en kosten. 

In het jaarverslag leest u meer over ons beleggingsbeleid en de rendementen die we behalen. Ook hebben we een Verklaring beleggingsbeginselen opgesteld. Hierin staat de wijze waarop het beleggen is georganiseerd beschreven en wat de hoofdlijnen van het beleggingsbeleid zijn. U vindt de Verklaring beleggingsbeginselen in bijlage 2 van de Actuariële en BedrijfsTechnische Nota.