Het Nederlands pensioenstelsel

Pensioen is uw inkomen voor later. Het Nederlandse pensioenstelsel kent verschillende onderdelen. Allereerst de AOW. Dit is de uitkering die u ontvangt van de overheid zodra u de AOW-leeftijd bereikt. Daarnaast ontvangt u het pensioen dat u opbouwt via uw werkgever. Tot slot kunt u ook zelf extra pensioen opbouwen. 

AOW
Vanaf uw AOW-leeftijd krijgt u zolang u leeft een AOW-uitkering van de overheid. De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. De hoogte van de AOW-uitkering is afhankelijk van uw burgerlijke staat. Als u samenwoont, krijgt u een lagere AOW-uitkering dan wanneer u alleen woont. Ook kunt u een lagere AOW-uitkering krijgen als u in het buitenland heeft gewoond of gewerkt. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank vindt u meer informatie over de AOW-uitkering. Daar kunt u ook berekenen wat uw (vermoedelijke) AOW-leeftijd is. 

Pensioen via uw werkgever(s)
Vaak bouwt u via uw werkgever ook een pensioen op. Als u bij Kuwait Petroleum of Gunvor in dienst bent, bouwt u pensioen op bij Pensioenfonds Archimedes. Hoeveel pensioen u opbouwt is afhankelijk van de pensioenregeling. In Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de pensioenregeling. Ook op deze website leest u meer informatie over uw pensioen bij ons pensioenfonds. 

Pensioen op eigen initiatief
U kunt ook zelf (extra) inkomen voor later regelen. Banken en verzekeraars bieden verschillende mogelijkheden aan om te sparen voor later, bijvoorbeeld via een lijfrente, banksparen of pensioenbeleggen. Als pensioenfonds mogen we u daar helaas niet over adviseren, maar u kunt hiervoor wel een financieel adviseur raadplegen.