Pensioen 1-2-3 van Pensioenfonds Archimedes

De pensioenregeling van Pensioenfonds Archimedes bestaat uit meerdere onderdelen. Pensioen voor uzelf (ouderdomspensioen), een pensioenuitkering voor uw partner en minderjarige kinderen in het geval u komt te overlijden (partnerpensioen en wezenpensioen) en er is een en ander geregeld voor het geval u arbeidsongeschikt raakt.
Bekijk het Pensioen 123 voor alle onderdelen van de regeling. 

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?
Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 de juridische en beleidsmatige informatie.